Bói hợp tuổi giữa nam sinh năm 2000 và nam sinh năm 1990

Kết quả xem hợp tuổi giữa nam tuổi Canh Thìn 2000 và nam tuổi Canh Ngọ 1990 là hợp hay khắc. Xem xét giữa hai tuổi đó có nên làm ăn, kinh doanh, buôn bán cùng nhau hay không

Thông tin tuổi nam Canh Thìn và nam Canh Ngọ

Thông tinTuổi bạnTuổi người ấy
Năm sinh
Tuổi âm
Mệnh
Cung phi
Thiên mệnh
2000
Canh Thìn
Bạch Lạp Kim
Ly
Hỏa
1990
Canh Ngọ
Lộ Bàng Thổ
Khảm
Thủy

Đánh giá sự xung khắc giữa nam Canh Thìn và nam Canh Ngọ

Để đánh giá giữa nam tuổi Canh Thìn 2000 và nam tuổi Canh Ngọ 1990 là hợp khắc hay là tốt hay xấu. Thì sẽ xem xét dựa vào 5 tiêu chí là :Thiên can, địa chi, mệnh ngũ hành, cung phi và thiên mệnh năm sinh. Dưới đây là đánh giá chi tiết:

Xung khắc mệnh hai bạn

Tuổi của bạnTuổi người ấyĐánh giá
Bạch Lạp KimLộ Bàng ThổTương sinh (Rất tốt)

Xung khắc thiên can hai bạn

Tuổi của bạnTuổi người ấyĐánh giá
CanhCanhBình (Không xung khắc)

Xung khắc địa chi hai bạn

Tuổi của bạnTuổi người ấyĐánh giá
ThìnNgọBình (Không xung khắc)

Xung khắc cung phi hai bạn

Tuổi của bạnTuổi người ấyĐánh giá
LyKhảmDiên niên (tốt)

Xung khắc thiên mệnh hai bạn

Tuổi của bạnTuổi người ấyĐánh giá
HỏaThủyTương khắc (Rất xấu)

Đánh giá sự xung khắc nam Canh Thìn và nam Canh Ngọ

6
Tuổi 2 bạn khá hợp nhau

Bạn vừa xem sự hợp khắc giữa nam tuổi Canh Thìn 2000 và nam tuổi Canh Ngọ 1990. Hy vọng qua đánh giá này bạn đã biết tuổi 2 bạn hợp hay khắc trong công việc làm ăn, kết hôn.